Personvern

1. Hvem er behandlingsansvarlig?
NETZOO AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Behandlingsansvarlig har delegert myndighet av oppgaver og behandling av personopplysninger. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

2. Formål og hvilke personopplysninger som lagres
For å sikre god service og korrekt håndtering av kundeforholdet, lagrer NETZOO AS opplysninger om deg. Opplysningene benyttes for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, samt opprettholde den service du forventer.

Bruk av nettsiden
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som chat eller sende oss henvendelser via kontaktskjema.

For å registere en og en supportsak eller få tilbud på en leveranse trenger vi firmanavn, navn, mobilnummer og e-post. Dette er nødvendig for å ta kontakt med deg for å overlevere et tilbud eller for å løse et problem. Vi oppbevarer også ip-adressen som er benyttet ved innsending av skjemaer eller bruk av chat tjenesten.

Nyhetsbrev pr. e-post
Det er frivillig for deg som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester for å motta nyhetsbrev. Ved registrering av e-postadressen din for å motta nyhetsbrev lagrer vi epostadresse. Dersom du ikke lenger ønsker å motta slike henvendelser, kan du når som helst melde deg av tjenesten. Du melder deg av ved å klikke på «Meld meg av/ unsuscribe» i bunnen av e-postene som sendes ut. Alternativt kan du gi beskjed til oss på support@netzoo.no (husk å opplyse om e-postadressen du ønsker å ha fjernet).

Ved tilbudsutsendelse eller kundeforhold
Ved tilbudsutsendelser eller ved kundeforhold med NETZOO AS lagrer vi kundeopplysninger som firmanavn, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse, adresse, telefonnummer samt ordre-detaljer/produktinformasjon du ønsker tilbud på eller har kjøpt. For å sikre håndtering av kundeforholdet er vi avhengig av å lagre disse opplysningene.

Cookies
Informasjonskapsler eller «Cookies» er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Les vår detaljerte cookie policy som inneholder informasjon om hva vi samler inn av informasjon og hvorfor her.

Betaling
All betaling på NETZOO.no skjer via vår betalingsformidler Klarna AS. Det er de som mottar og behandler kortinformasjon, fødselsnummer og annen personlig og sensitiv informasjon som oppgis i vår checkout / kasseside.
Vi i NETZOO.no har ikke tilgang til denne informasjonen. Les gjerne Klarna sin egen personvernerklæring her.

3. Lagringstid og av personopplysninger
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel etter regnskapslovgivningen. Opplysninger holdes konfidensielt og vil ikke bli distribuert til øvrige tredjeparter utenfor det som er spesifisert i denne avtalen.

4. Det rettslige grunnlaget for behandlingen
Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter norsk lov om personopplysninger og EUs personvernsforordning, blant annet fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å levere deg våre tjenester.

5. Tilgang til informasjonen
For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun ansatte i NETZOO AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontroll.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til NETZOO AS, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

NETZOO AS har inngått avtale med ulike distribusjonspartnere, som distribuerer våre nyhetsbrev og annen markedsføring. Distribusjonspartnerne er:

Facebook – leverandør av digitale tjenester
Google – leverandør av digitale tjenester
Mailchimp – leverandør av nyhetsbrev.
Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel utsending av nyhetsbrev.

NETZOO AS har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

6. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet
Alle Netzoo nettsider er p.t. plassert på servere i Norge.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-forordningen om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges.

7. Hvordan sikrer vi opplysningene?
NETZOO AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

8. Dine rettigheter
Du har rett til innsyn i opplysninger som blir lagret om deg og du kan kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Du kan også begjære opplysninger om deg selv slettet.

Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be NETZOO AS rette eller slette opplysningene. Vennligst kontakt oss.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

9. Håndhevelse av denne personvernerklæringen
Netzoo AS kan benytte opplysningene vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

10. Samtykke, lovvalg og verneting
Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider eller som er i et kundeforhold med oss. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

11. Endringer i erklæringen
Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på nettsiden 14 dager før de iverksettes.

12. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen, om hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på support@netzoo.no, eller på telefon: 477 98 314.

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close