Optima PH

Optima pH 3,6 ORGANISKE SYRER 1 L

  • Sale
  • Regular price 229,00 kr


Optima pH 3,6

ORGANISKE SYRER 1000 ml

Som “desinfeksjon” overalt i heim og næring.

Dette er ei blanding av 4 organiske syrer som har god effekt på skadelege bakteriar som S,aureus, E.coli, Listeria etc og på sopp. Det kan derfor brukast til mange formål. Bruk det gjerne som tillegg til vask med universalvasken.

Viktige bruksområde:
• Produksjonslokaler til næringsmidlar
• Skular, barnehagar og helseinstitusjonar
• Fjøs, kennel, stall og liknande
• Ved sur stråle under hoven hos hest
• Generelt reinhald i hus og heim
• I fotbad til storfe
• Til bruk på slakt av hjort etc.

INNHALD: Organiske syrer, aroma, vatn. Alle ingrediensar er godkjente til bruk i mat.

LAGRING: Produkta er holdbare i romtemperatur.